J.P.FinCons

finance & consultancy

Oceňování podniků a finančního majetku

V J.P.FinCons nabízíme následující možnosti oceňování:

Když nás kontaktujete, získáte výstup v podobě dokumentu obsahujícího tržní cenu a způsob jejího stanovení. Tržní cena, nebo také tržní hodnota, obvyklá cena či obecná cena je hodnota založená na tržních obecně známých datech, tedy cena, za kterou je možné oceňovaný předmět prodat.

Podle použití posudku je možné stanovit také subjektivní ocenění, nebo také investiční hodnotu, která v sobě zahrnuje specifická data a očekávání investora.

Toto ocenění můžete využít při:

Pokud potřebujete ocenění použít pro soudní jednání či při jednání se státními orgány (kde je v zákonem stanovených případech požadován znalecký posudek), zajistíme doplnění našeho odhadu tak, aby splňoval náležitosti znaleckého posudku, a to ve spolupráci s partnerským oceňovacím ústavem.